ΝΙΚΟΣ & ΜΑΤΙΝΑ

31.07
2021

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
​ 19:30 TO ΑΠΟΓΕΥΜΑ

31.07
2021

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
19:30 TO ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

ΕΛΕΝΗΣ ΤΖΟΚΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΡΑΛΛΟΥΣ ΚΑΪΣΑ
ΚΟΥΜΠΑΡΑ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ