ΝΙΚΟΣ & ΜΑΤΙΝΑ

31.07
2021

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
​ 19:30 TO ΑΠΟΓΕΥΜΑ

31.07
2021

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
19:30 TO ΑΠΟΓΕΥΜΑ